Görme Engelliler

Ayın Örnek Öğrencisi Seçim Kriterleri

 

 A - OKUL KURALLARINA UYMA
 Okula zamanında gelir.
 Okulda yapılan  törenlerde gerekli özeni gösterir.
 Kılık - Kıyafet yönetmeliğine uygun giyinir.
 Daima tertipli ve temizdir.
 Okul eşyalarına zarar vermeyip özenle korur.
 Dersin işlenişini bozan davranışlardan kaçınır.
 Okul kurallarına uyar.
 Bütün öğretmenlerine saygılı davranır.
 Zararlı alışkanlığı yoktur.

 B - OKUL BAŞARISI
 Okul başarısını artırmak için çaba sarf eder,  gayretlidir.
 Ödevlerini aksatmadan ve zamanında yapar.
 Derse katılıma özen gösterir.
 Derste işlenecek konu için hazırlıklı gelir.
 Ders araç-gereç ve kitaplarını muntazam getirip kullanır.

 C - ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ
 Arkadaşlarına saygılı davranır.
 Arkadaşları ile kaba, aşağılayıcı ve küfürlü konuşmaz.
 Arkadaşları tarafından sevilir.
 Doğru sözlüdür, yalan söylemez.

 D - OKUL ETKİNLİKLERİNE KATILIM
 Okul etkinliklerinde görev almaya isteklidir.
 İlçe/İl çapında düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
 Sportif faaliyetlerde okulumuzu ve sınıfını temsil eder.
 Eğitsel Kulüp çalışmalarına katılır.

 E - ÇEVRE BİLİNCİ
 Oturduğu sırayı ve masayı temiz kullanır.
 Sınıfı ve okulu temiz tutmaya özen gösterir.
 Okul kaynaklarını israf etmez. (Su, Elektrik, Okul-araç gereçleri)